spot_img
marți, decembrie 7, 2021
spot_img

Apariție editorială: 20 de lucrări de referință în domeniul cercetării în Transporturi

La editura Politehnica Press a apărut lucrarea „Tendințe ale cercetării științifice în Ingineria Transporturilor”, carte construită pe baza temelor de cercetare ale studiilor doctorale prezentate în cadrul simpozionului INGTRANS 2020, desfășurat la 30 septembrie 2020.

Lucrarea este realizată sub coordonarea unui comitet științific format din prof.dr.ing. Mihaela Popa, prof.dr.ing. Vasile Dragu și prof.dr.ing. Eugen Roșca, conf.dr.ing. Dorinela Costescu, cu președinte de onoare prof.dr.ing. Șerban Raicu, carte care, de altfel, îi este dedicată.

„Direcțiile de cercetare conturate prin modelele și soluțiile elaborate relevă continua adaptare la dinamismul tehnologic și la cerințele mediului economic, social și ambiental, dar, mai ales, perseverența și viziunea cu care în peste cinci decenii și jumătate de activitate didactică și științifică neîntreruptă domnul porfesor Șerban Raicu a fundamentat și dezvoltat domeniul de studiu Ingineria Transporturilor pentru toate cele trei cicluri de pregătire, licență, masterat și doctorat, administrate prin departamentul Transpoturi Trafic și Logistică și prin școala doctorală Transporturi la Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnică din București”, este detaliat în prefață.

Autorii explică esența lucrării: „cele 20 de lucrări prezentate în cadrul simpozionului au fost încadrate în opt tematici majore de cercetare care, deși nu includ toate temele tezelor de doctorat coordonate de domnul profesor Raicu, evidențiază preocupările pentru tratări holisice ale problemelor, cu accente multidiciplinare și interdisciplinare prin care domeniul Ingineria Transporturilor a fost consolidat ca o inginerie de sistem, atât la noi în țară, cât și în lume”.

Conținutul volumelor

Primul volum al lucrării începe cu un capitol dedicat modelelor matematice și de simulare pentru optimizarea funcțiunilor subsistemelor de transport, aspecte abordate de Eugen Roșca și Dorinela Costescu. Dacă Eugen Roșca se focalizează pe sistemele de servire în masă, profesorul Dorinela Costescu are drept preocupare modelele rețelelor de transport multimodal.

Abordări interesante se regăsesc în al doilea capitol privind dezvoltarea optimală a capacității de circulație, de tranzit și de prelucrare a elementelor rețelei de trafic transport. Aici, Amedeo Neculcea, director general adjunct al GFR, vorbește despre capacitatea de circulație – factor decisiv al calității serviciilor de transport feroviar. Subiectul capitolului este completat de Vasile Dragu cu soluții de proiectare pentru fluidizarea circulației feroviare și de Cristina Oprea – Capacitatea de transfer în terminalul transportului public de călători.

În fine, al treilea capitol al pimului volum este dedicat corelațiilor transporturi mobilitate amenajarea teritoriului/urbanism cu lucrări scrise de Aura Rușcă (dezvoltare urbană și mobilitate durabilă), Anamaria Ilie (structuri urbane mobilitate socială), Alina Eugenia Roman (interacțiunea transporturi amenajarea teritorului), Stefan Burciu (amplasarea activităților și nevoia de transport) și Sergiu Olteanu (funcțiile teritoriale ale nodurilor de transport).

Al doilea volum al lucrării cuprinde alte cinci capitole de studiu, debutând cu eficacitatea și eficiența operării sistemului de transport. Sunt abordate subiecte interesante precum atractivitatea transportului public în marile aglomerări urnane (Ana Maria Ciobîcă), modelarea fluxurilor de trafic – corelații între nodurile rețelei (Ionuț Mitroi) și rețele „hub and spoke” în transporturile terestre (Armand Șerban Stere).

Dezvoltarea și administrarea sistemelor logistice integrate este prilejul oferit Mihaelei Șteț și lui Laurențiu Hiahi pentru a vorbi despre logistica distribuției mărfurilor în marile aglomerări urbane și despre logisticile colaborative.

Fiablitatea funcțională a rețelelor serviciilor de transport este subiectul abordat de Florin Ruscă (evaluarea fiabilității) și Stelian Platon (fiabilitatea tehnologică a sistemelor de transport feroviar).

O intervenție care ar trebui să fie interesantă este cea a lui Dan Marian Costescu – fostul director general al CFR Călători despre partea de siguranță a traficului și securitatea în transporturi.

În fine, lucrarea se încheie cu capitolul fundamentarea proiectelor de investiții, subiect acoperit de Oana Dinu și Mihaela Popa cu lucrările despre evaluarea performanțelor infrastructurilor și, respectiv, elemente ale fundamentării unei strategii de dezvoltare a infrastructurii de transport.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole