marți, iunie 6, 2023
spot_img

Aniversare: Un deceniu de amânări de tip „copy-paste” ale drepturilor pasagerilor pe calea ferată

Sistemul feroviar din România a sărbătorit marți zece ani de amânări la prevederile Regulamentului 1371 din 2007, intrat în vigoare la 3 decembrie 2009. În vara acestui an Guvernul Viorica Dăncilă a emis un HG de tip „copy-paste” dat după cel din 2014 ce prevede o  nouă amânare de cinci ani, ultima posibilă. Românii vor trebui să mai aștepte înă cinci ani, până în data de 3 decembrie 2024, pentru a beneficia de drepturile ce le sunt conferite prin Directiva Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE nr 1371 din 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar.  

Doru Cireașă

 

Foto: Drepturile pasagerilor prezentate în primul act normativ românesc pentru aplicarea Regulamentului 1371

Directiva a intrat în vigoare la două ani de la publicarea în Jurnalul  Oficial al UE , respectiv în decembrie 2009. Statelor membre li s-a oferit posibilitatea unor derogări de la anumite prevederi ale Directivei, întinse cel mult trei perioade, fiecare a câte trei ani. „Cu excepția dispozițiilor din alineatul (3), un stat membru poate acorda, în mod transparent si nediscriminatoriu, o derogare pentru o perioadă de maximum 5 ani, reînnoibilă de două ori cu câte o perioadă de maximum 5 ani, de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament serviciilor naționale de transport feroviar de călători”, spune Directiva.

Derogările nu privesc toate drepturile

Există însă drepturi pentru care nu s-au acordat derogări. Acestea privesc emiterea legitimațiilor de călătorie și informarea călătorilor, despăgubiri privind bagajele, asigurarea pasagerilor, transportul persoanelor cu disabilități și mobilitatea redusă, siguranța pasagerilor.

În privința drepturilor care odată acordate ar crea o situație financiară dificilă operatorilor de transport, România a primit derogările menționate. Reguilamentul spune că:

  • În cazul în care întârzierea este cuprinsă între 60 și 119 minute, pasagerul are dreptul să i se returnze 25% din prețul biletului
  • În cazul în care întârzierea depășește 120 de minute, i se poate returna 50% din valoarea biletului
  • Alte drepturi: alimente și băuturi în limite rezonabile în cazul întârzierilor, transport la destinație cu alte mijloace, dacă trenul se află blocat pe linie, și chiar cazare dacă staționarea se întinde pe durata unei nopți. Returnarea contravalorii biletului dacă scopul călătoriei a fost compromis din cauza întârzierii.

Cele două derogări din 2014 și 2019 au fost elaborate legislativ prin „tehnica” „copy- paste”.  Notele de fundamentare ale HG 1078/2014 și HG 385/2019 (luna iunie, act emis de Guvernul Dăncilă). sunt practic identice, schimbându-se doar anii, numerotarea actelor normative și termenul în care calea ferată trebui reparată (5-10 ani în primul act normativ), cinci ani în al doilea căci 2024 este ultimul temn posibil.

„Acordarea acestor derogări (….) este imperios necesară, devenind foarte dificil de asigurat, nivelul de regularitate impus de art. 15 – 17 din Regulamentul (CE) nr.1371/2007, despăgubirile şi compensaţiile pentru întârzieri producând pagube financiare semnificative operatorilor feroviari, urmare stării deficitare a infrastructurii feroviare, pentru care gestionarul de infrastructură nu poate fi tras la răspundere”, exprimare ce se regăsește îm ambele hotărâri.

Alte exemple

HG 1078/2014

„Deşi în perioada 2009-2014, s-au făcut  demersuri în privinţa creșterii calității serviciilor feroviare prin măsuri organizatorice și investiționale, reînnoirea derogarilor pentru următorii 5 ani este necesară pentru a obține timp în vederea obținerii unor compensații adecvate  pentru serviciul public şi pentru asigurarea sumelor necesare respectării standardelor minime de calitate a serviciilor prin reînnoirea/modernizarea parcului de material rulant, modernizarea sistemelor de informare a călătorilor, dotări pentru persoane cu mobilitate redusă la nivelul staţiilor de cale ferată, etc”.

HG 385/22019

”Deşi în perioada 2014 – 2019 s-au facut  demersuri în privinţa creșterii calității serviciilor feroviare prin măsuri organizatorice și investiționale, reînnoirea derogărilor pentru următorii 5 ani este necesară în vederea obținerii unor compensații adecvate  pentru serviciul public şi pentru asigurarea sumelor necesare respectării standardelor minime de calitate a serviciilor prin reînnoirea/modernizarea parcului de material rulant, modernizarea sistemelor de informare a călătorilor, dotări pentru persoane cu mobilitate redusă la nivelul staţiilor de cale ferată, etc.”

Citește și Consiliul de Miniștri al UE a picat de acord asupra modificării drepturilor pasagerilor pe calea ferată.

 

Ultimele Articole