vineri, februarie 16, 2024
spot_img

Se caută firmă membră a ANEVAR pentru reevaluarea activelor CFR Călători

O licitație pentru reevaluarea activelor CFR Călători, atât material rulant, cât și clădiri și terenuri, a fost lansată vineri de operatorul feroviar de stat.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Serviciul de reevaluare a imobilizărilor corporale reprezentând material rulant (locomotive, rame electrice, automotoare, vagoane WIT și vagoane), terenuri, clădiri, construcții speciale, parc auto existente în evidența contabilă a SNTFC CFR Călatori S.A. la data de 31.12.2023”.

Valoarea totală estimată a contractului ce se intenționează a se încheia este de 150.000 de lei, echivalentul a puțin peste 30.000 de euro. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Condiții de participare la licitația pentru reevaluarea activelor CFR Călători

Ofertanții persoane juridice române trebuie să dețină Autorizație de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) emisă în baza prevederilor Art. 12 din O.G. nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr. 99/2013, valabilă la momentul prezentării.

De asemenea, ofertanții trebuie să prezinte lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii trei ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, Ofertantul trebuie să facă dovada încheierii și îndeplinirii în ultimii trei ani a cel puțin unui contract al cărui obiect a fost prestarea de servicii similare. Prin servicii similare se înțeleg serviciile de reevaluare a imobilizărilor corporale.

Garanția de participare la procedura de achiziție este de 1.500 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 23 ianuarie 2024, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 23 mai 2024.

Ultimele Articole