miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

CFR SA, joaca de-a excluderea. Alstom, descalificată a doua oară la licitația aceluiași lot și după victoria obținută la CNSC

CFR SA a descalificat a doua oară oferta asocierii conduse de Alstom pentru modernizarea lotului 1 de cale ferată dintre Caransebeș și Lugoj.

Respingerea ofertei depuse de Railworks (Alstom – Arcada – Euroconstruct Trading 98) a avut loc zilele acestea în pofida deciziei anterioare a CNSC care a stabilit că oferta în cauză e conformă și că CFR SA trebuie să o ia în calcul la desemnarea câștigătorului.

Respingerea ca neconformă a unei oferte a cărei respingere anterioară a fost considerată ilegală este unul dintre lucrurile ciudate care se întâmplă la licitațiile CFR SA.

Club Feroviar a informat aici asupra deciziei CNSC prin care s-a dat dreptate luna trecută asocierii Railworks.

Decizia precedentă a CNSC spunea:

 • Admite contestația formulată de către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. –ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., (…) în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A., cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
 • Anulează procesul-verbal nr. 19 (nr. 1.D/1/1147/12.04.2022) din 12.04.2022, în partea ce vizează modalitatea de îndeplinire a cerințelor CE14 și CE32 de către ofertantul ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., precum și toate mențiunile referitoare la modalitatea de îndeplinire de către ofertantul ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată
  din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT
  TRADING 98 S.R.L. a cerințelor CE14 și CE32 din toate actele subsecvente
  procesului-verbal nr. 19 (nr. 1.D/1/1147/12.04.2022) din 12.04.2022, pentru
  lotul 1.
 • Anulează în tot adresa nr. 17.A/1/91/23.06.2022, privind comunicarea
  rezultatului procedurii, lotul 1.
 • Obligă entitatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE
  „CFR” S.A. la transmiterea către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider
  al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA
  COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a unei noi comunicări
  privind rezultatul procedurii de atribuire, lotul 1, cu respectarea întocmai a
  celor consemnate mai sus și a legislației aplicabile privind achizițiile sectoriale,
  în termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii.
 • Respinge cererea de intervenție formulată de către WEBUILD S.p.A., în
  calitate de lider al asocierii WEBUILD S.p.A. – SALCEF S.p.A., cu privire la
  contestația formulată de către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al
  asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA
  COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., ca nefondată.
  Respinge cererea contestatorului ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate
  de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. –
  ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. privind
  obligarea entității contractante COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”
  S.A. la plata cheltuielilor efectuate cu soluționarea contestației, ca nefondată.
  Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
  Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
  zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la
  cunoștință de către alte persoane vătămate.

CFR a prins drag de Astaldi

CFR SA a desemnat câștigătoare a licitație asocierea Webuild, formată în jurul firmelor italiene Astaldi – Salini. Această asocierea a câștigat, de altfel, trei din cele patru loturi de cale ferată dintre Caransebeș și Arad. Pentru absolut însă toate loturile au fost depuse contestatții de către Alstom și Arcada, CNSC pronunțânudu-se doar în trei dosare. Este de aștepat ca, odată privind motivarea deciziei, Railworks să conteste încă o dată excluderea sa la CNSC.

Ultimele Articole