marți, octombrie 3, 2023
spot_imgspot_img

Autoritatea Feroviara Romana propune modificarea Ordinului 290/2000

Bucurestiul feroviarAutoritatea Feroviara Romana (AFER) a supus dezbaterii publice un proiect legislativ pentru modificarea Ordinului nr.290/2000 privind aprobarea normelor pentru activitățile de proiectare, construire, modernizare, reînnoire şi întreținere a subsistemelor structurale, elementelor constitutive de interoperabilitate şi componentelor, vehiculelor şi a infrastructurii feroviare şi de metrou.

Potrivit proiectului inițiat de către AFER, autorizaţiile de punere în funcţiune a subsistemelor de vehicule şi control-comandă şi semnalizare la bord, a căror utilizare este prevăzută cel puţin parţial pe partea de reţea care nu este încă cuprinsă în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectivă a reţelei şi a subsistemelor de infrastructură, energie şi control-comandă şi semnalizare pe calea ferată pe acele părţi de reţea care nu sunt încă cuprinse în domeniul de aplicare al STI, se acordă având ca documente de referinţă normele naționale tehnice notificate, denumite în continuare NNTR.

Documentele specifice eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Autoritatea Feroviară Română – AFER în baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de proiectare, construire, modernizare, întreținere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, cu modificările ulterioare, rămân valabile până la expirarea vizei periodice pentru autorizaţia de furnizor feroviar şi a valabilităţii certificatului de omologare tehnică feroviară sau a agrementului tehnic feroviar, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017, pentru operatorii economici care efectuează activităţile prevăzute la art. 1 şi 2.

Detalii suplimentare sunt disponibile accesând http://www.afer.ro/transparenta/Proict%20OMT%20-%20include%20anexele.pdf

Ultimele Articole