spot_img
duminică, ianuarie 29, 2023
spot_img

AFER crește tariful orar. Acesta va fi aproape dublu față de ianuarie 2022, dar mic comparativ cu Europa de Vest

AFER crește tariful orar cu opt euro la oră, măsură votată zilele trecute în Consiliul de Conducere. Creșterea face obiectul unui proiect de act normativ promovat de către Ministerul Transporturilor.

Consiliul de conducere al Autorității Feroviare Române – AFER a aprobat, în ședința sa de acum o săptămână, un tarif orar nou în cuantum de 28 euro/oră.

Dar cum argumentează Consiliul de Conducere majorarea? Potrivit notei de fundamentare, Autoritatea Feroviară Română – AFER este instituţie publică a cărei activitate este finanţată integral din venituri proprii realizate din prestațiile stabilite în acte normative. „Veniturile astfel obținute trebuie să asigure atât funcţionarea celor trei organisme independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, a Centrului de Testări Feroviare Făurei, a structurilor generatoare de surse proprii din cadrul AFER, cât și a structurilor suport cu responsabilități în zona economică, juridică și de resurse umane”, se arată în notă.

AFER crește tariful orar. Motive

Realizarea obiectivelor stabilite conform Strategiei de modernizare și dezvoltare a AFER pe anul 2023, aprobată de către Consiliul de conducere al AFER, se va face cu ajutorul veniturilor proprii care sunt principala sursă de finanțare. Aceste venituri au la bază tariful orar și reprezintă efortul exprimat în ore/om raportat la timpul de muncă efectiv prestat de către personalul din funcțiile implicate în realizarea serviciilor administrative furnizate.

Valoarea actuală, stabilită în aprilie 2022

Actuala valoare a tarifului orar, respectiv 20 euro/oră, a fost stabilită prin Ordinul ministrului Transporturilor nr.549/25.05.2022 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului Transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Autorii proiectului invocă „impactul negativ semnificativ al crizei generate de agresiunea Rusiei în Ucraina asupra economiei UE, prin urmare și asupra României, care a generat o inflație accentuată (16,8% conform INS), evidențiat prin creșterea în special a cheltuielilor cu utilitățile (energie, gaze, combustibil, etc. – circa 93%), cu bunurile și serviciile conexe (circa 44%), absolut necesare bunei desfășurări a activității”. Ei consideră că se impune o ajustare a tarifului orar practicat de Autoritatea Feroviară Română – AFER, de natură a permite realizarea unui buget echilibrat, având în vedere că AFER se autofinanțează doar din prestațiile pe care le efectuează.

În această perioadă au avut loc o serie de creșteri ale costurilor legate de energie, gaze, combustibili, consumabile, utilități, servicii conexe aferente activităților AFER, culminând cu creșterile semnificative înregistrate în ultimele 6 luni.

„Autoritatea Feroviară Română – AFER va înregistra creșteri ale cheltuielilor cu serviciile conexe care vor fi afectate de aplicarea de la 01.01.2023 a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.

Alte motive

  • Transpunerea în legislația națională a pachetelor succesive ale legislației europene din domeniul feroviar a condus la modificări de substanță ale procedurilor de realizare a sarcinilor organismelor independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, toate acestea comportând costuri administrative ce presupun eforturi financiare din partea instituției.
  • Cadrul de desfășurare a activității care a fost obligatoriu de implementat până în anul 2019, a presupus proceduri comune cu Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, instituție al cărei tarif de referință a fost stabilit la 130 euro/oră. Autoritatea Feroviară Română – AFER va trebui să asigure realizarea atribuțiilor sale la un nivel competitiv cu al altor autorități similare din spațiul comunitar, care practică tarife orare, și nu numai, de cel puțin 6-7 ori mai mare decât cel de 20 euro/oră, aplicat în prezent de Autoritatea Feroviară Română – AFER.
  • De asemenea, în ultimii ani a apărut un deficit tot mai mare de personal în cadrul instituţiei, un segment important al salariaţilor atingând pragul vârstei de pensionare, fiind tot mai dificilă înlocuirea acestora datorită costurilor generate în cadrul BVC, în raport cu necesitatea de a dispune de personal tehnic specializat, de înaltă calificare, cu vastă experienţă în domeniul feroviar.
  • Asigurarea unui nivel al competențelor profesionale complexe, care presupun o înaltă specializare și calificare a personalului, aproape în totalitate fiind cu studii superioare, presupune un nivel al costurilor aferente foarte ridicat. Pregătirea profesională a personalului de specialitate este continuă și este impusă de implementarea regulamentelor/directivelor emise de organismele tehnice ale U.E. pentru domeniul feroviar, iar complexitatea noilor tehnologii (în special al sistemelor de comandă-control-semnalizare sau al cerințelor privind digitalizarea) presupun de asemenea un efort financiar superior.

Un leu din zece merge la Inelul de la Făurei

Nu în ultimul rând, AFER și-a propus ca 10% din noul tarif propus să meargă către modernizarea infrastructurii Centrului de Testări Feroviare Făurei, a laboratoarelor de testări și încercări material rulant, investiții în echipamente de laborator pentru realizarea noilor teste conform cerințelor din actualele regulamente europene aplicabile, precum și investiții în programe/echipamente necesare digitalizării activității pentru transparență și reducerea timpului de acordare a documentelor necesare operatorilor economici.

„Luând în considerare fundamentele economice prezentate, se propune majorarea tarifului orar pentru prestațiile de activități specifice efectuate de AFER pentru operatorii economici de la 20 euro/oră la 28 euro/oră”, spune proiectul.

Impactul scumpirilor

În articolul de anul trecut, dedicat impactul financial al majorării tarifului orar cu cinci euro, de la 15 euro la oră la 20 de euro la oră, Club Feroviar a estimat că eliberarea unei licențe de transport feroviar se scumpește cu 500 de euro. Impactul ar putea fi acum ceva mai mare, fiind vorba de opt euro pe oră.

De exemplu, potrivit tarifelor AFER ce sunt publicate, o efectuare a vizitei de evaluare și eliberare a licenței de transport feroviar presupune o normă de timp de 100 ore/om. Aceasta înseamnă o scumpire cu 500 de euro a serviciului. Sunt aproximativ 50 de prestații ale AFER bazate pe norma de timp ore–om. Pentru alte prestații se aplică tarif fix sau procentual din prestația inițială, cum ar fi prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica.

Ultimele Articole