miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

Avocatul Adrian Cuculis a pierdut definitiv procesul cu Club Feroviar

Avocatul Adrian Cuculis a pierdut definitiv procesul pe care l-a intentat în anul 2019 publicației noastre, referitor la un articol în care arătam că afirmațiile sale referitoare la calea ferată Gara de Nord-Aeroport Henri Coandă nu se susțin. Deși mai avea o ultimă posibilitate de atac din punct de vedere juridic, și anume recursul, avocatul nu a mai făcut uz de aceasta, așa că sentința Curții de Apel București a rămas definitivă. Acum este bun de plată.

La data de 2 iulie 2019, Club Feroviar a publicat articolul Linia ferată de aeroport NU va trece prin curțile oamenilor. Un fake news avocățesc.

În articol arătam cum avocatul Adrian Cuculis, prezent mai tot timpul pe la posturile TV, dornic să-și facă imagine pe gratis pentru a-i crește cota, i-a incitat pe mai mulți locuitori din zona pe unde urma să fie construită calea ferată București Nord-Aeroport Henri Coandă să cheme presa pentru a se plânge că se vor trezi cu șinele prin curte. Cu acel prilej, am demontat afirmațiile sale și am prezentat un document al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, care arăta clar că linia de cale ferată nu va trece prin curțile locuitorilor, ci pe deasupra acestora, la o distanță rezonabilă și legală de case sau vile.

Deranjată din cale-afară de articol, S.C.P.A. „CUCULIS & ASOCIAȚII” a cerut să uzeze de dreptul la replică. Fiind de bună credință, i-am publicat replica în articol, ca UPDATE. Am modificat și titlul în conmsecință, adăugând sintagma ”Replica avocatului Cuculis”. Degeaba, avocatul a ținut să ne dea în judecată, susținând că i-am adus și pagube materiale, și pagube morale, fiind afectată reputația sa profesională.Adrian Cuculis a pierdut definitiv procesul. Nu a reușit să convingă niciuna dintre cele trei instanțe

Adrian Cuculis a pierdut definitiv procesulNumai că nu a reușit să convingă Justiția de acest lucru. Și nu o dată, ci de trei ori, căci a pierdut la trei instanțe. Într-un final, Curtea de Apel a decis că acțiunea sa este neîntemeiată, drept pentru care a respins apelul.

Spicuim din decizia instanței: ”Or, aşa cum s-a reţinut anterior, prin luările de poziţie ale apelantului-reclamant (avocatul Cuculis – n.red.), în calitatea sa de avocat, acesta a susţinut în mod public că proiectul în discuţie ar afecta proprietăţile oamenilor din zona afectată. Practic, articolul de presă vine ca o reacţie la aceste luări de poziţie, pe care încearcă să le anuleze. (…) Cum corect a susţinut intimata-pârâtă (Club Feroviar – n.red.), Curtea constată că într-adevăr pârâtul nu a adus niciun atac la persoana reclamantului ci a criticat poziţia exprimată public de acesta, iar toate criticile aduse şi incriminate de apelantul-pârat sunt exclusiv judecăti de valoare, făcute prin prisma propriei convingeri a pârâtului, în legătură cu proiectul despre care a scris şi cu poziţiile anterioare ale apelantului. (…) Or, aşa cum arătat anterior, intimata-pârâtă a dovedit existenţa unei minime baze factuale, iar susţinerile acestuia referitoare la faptul că poziţia apelantului-reclamant ar fi fost făcută exclusiv pentru <a-i creşte cota> şi pentru clientelă, nu trebuie să aibă o bază factuală, alta decât cea arătată anterior întrucât acestea sunt esenţialmente judecăţi de valoare, proprii opinii, cum a recunoscut chiar apelantul prin cererea de apel, ori acest aspect ce rezultă dincolo de orice dubiu din articolul incriminat de apelantul-reclamant”.

A cerut reducerea onorariului cuvenit avocatului Club Feroviar. Nu a obținut

Adrian Cuculis mai avea posibilitatea legală de a face recurs, însă nu a mai apelat la aceasta, așa că decizia a rămas definitivă. Și trebuie să ne mai plătească și cheltuielile de judecată. Pe care le-a considerat prea mari, contestându-le și pe acestea, din nou fără succes (doar pe cele de la apel le-a obținut reduse).

”Potrivit art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă se constată că reducerea cheltuielilor reprezentând onorariu de avocat sau de expert se face numai în măsura în care acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat. Faptul că avocatul are obligaţta să studieze dosarul, să se prezinte la şedinţe, să fomuleze apărări nu înseamnă eă avocatului nu i se datorează nicio sumă de bani, dimpotrivă, pentru indeplinirea acestor atribuţii – care se subsumează în prestarea serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică – avocatul este în drept să pretindă onorariul, acesta fiind stabilit luând în considerare toate activităţile care presupun îndeplinirea mandatului de către avocat. Dacă dispoziţiile statutare s-ar interpreta în sens contrar ar însemna, practic, că serviciile prestate de avocaţi ar trebui să fie gratuite, ceea ce contravine naturii acestei profesiuni liberale, aspect cunoscut de apelantul-reclamant, în calitatea sa de avocat”, a motivat instanța.

Club Feroviar îi mulțumește pe această cale doamnei avocat Marinela Cioroabă de la Baroul București pentru câștigarea acestui proces.

Ultimele Articole