marți, octombrie 3, 2023
spot_imgspot_img

Active feroviare, scoase la casare de Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor propune casarea mai multor active feroviare din cauza stării avansate de uzură a acestora sau a reconfigurării unor stații.

Un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens a fost publicat pe situl Ministerului Transporturilor. Activele aparțin sucursalelor Craiova, Iași, Timișoara, Brașov  și Constanța.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova există bunuri care aparţin domeniului public al statului, propuse de către sucursală pentru disponibilizare din cauza gradului avansat de uzură și a faptului că nu mai prezintă utilitate funcțională, în condițiile restrângerii traficului feroviar actual și a reconfigurării unor stații. Bunurile în cauză fac parte din categoriile Triajul de rețea Craiova, linii interoperabile, Linii ferate de circulaţie și aparate de cale interoperabile și neinteroperabile și Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile, și reprezintă linii de cale ferată, aparate de cale și grupuri electrogen.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timișoara există un bun care aparţine domeniului public al statului și a fost propus de către sucursală pentru disponibilizare din cauza gradului ridicat de uzură cât și pentru că nu mai prezintă utilitate și siguranță în exploatare. Bunul în cauză face parte din categoria Linii ferate de circulaţie și aparate de cale, interoperabile și reprezintă aparatul de cale nr. 6 din stația de cale ferată Timișoara Sud.Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Brașov există bunuri care aparţin domeniului public al statului și au fost propuse de către sucursală pentru disponibilizare din cauza faptului că nu mai prezintă utilitate funcțională, au acumulat un grad avansat de uzură și sunt amplasate în locuri unde activitatea feroviară a fost restrânsă sau în halte de mișcare care au fost desființate/ transformate în puncte de oprire în linie curentă. Bunurile în cauză fac parte din categoriile Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile și neinteroperabile și reprezintă instalații și clădiri grup electrogen.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Iași există bunuri care aparţin domeniului public al statului, aferente secției de circulație Ploiești-Vicșani și stațiilor de cale ferată Nisipitu, Gura Putnei, Vicovu de Jos, Gălănești și Falcău, propuse de către sucursală pentru disponibilizare datorită faptului că nu mai prezintă utilitate în exploatare în urma închiderii unor părți din infrastructura feroviară publică a statului. Bunurile în cauză fac parte din categoriile Linii ferate de circulaţie și aparate de cale interoperabile, Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile și Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile și reprezintă diagonala 15/19 din stația Verești, devierea de drum km 419+989-421+308 Ploiești-Vicșani și instalații SBW.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanța există bunuri care aparţin domeniului public al statului și au fost propuse de către sucursală pentru disponibilizare datorită faptului că nu mai prezintă utilitate funcțională în condițiile concrete, prezente și viitoare, ale activității de exploatare. Bunurile în cauză fac parte din categoriile Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, interoperabile și Rețele fixe de telecomunicații feroviare, interoperabile și reprezintă un pod, patru podețe și părți componente ale unor rețele de telecomunicații (ISDN și DTBN).

Proiectul conține o anexă în care sunt prezentate datele de identificare ale acestor bunuri, exclusiv terenuri, de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale C.F. Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța.

Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect nu sunt elemente esențiale ale infrastructurii de transport public feroviar și prin scoaterea acestora din domeniul public al statului în vederea casării și scoaterii din funcțiune nu este afectată siguranța transportului feroviar.

Ultimele Articole