miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Achiziția de locomotive prin PNRR, deblocată. Valoarea, suplimentată cu 13 milioane de euro

Achiziția de locomotive prin PNRR, pentru care procedura aflată în derulare era în impas, va fi deblocată de Ministerul Transporturilor.

Pe site-ul ministerului a fost postat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a lansat în toamna anului trecut licitația pentru achiziția acestor locomotive și a serviciului de mentenanță, criteriul de atribuire utilizat fiind cost-calitate, iar factorul „costul pe durata de viață al produsului” (Life Cycle Cost-LLC) a avut cea mai mare preponderență, respectiv 70% din punctajul total acordat ofertei. Valoarea estimată a achiziției a fost stabilită ca fiind în intervalul 702.453.762,18 lei și 1.036.568.887,80 lei, adică valoarea propriu-zisă a locomotivelor plus contravaloarea mentenanței pentru 20 de ani, dar și opțiunea de a suplimenta serviciile de mentenanță cu încă 20 de ani.Achiziția de locomotive prin PNRR se blocase în prețul ofertat

În cadrul ședinței de evaluare a ofertei financiare din data de 25 octombrie 2023, comisia de evaluare a constatat faptul că oferta financiară a singurei oferte, depuse de Alstom, depășește valoarea estimată de ARF. Concret, oferta financiară a Alstom este de 767.510.640 lei fără TVA, compusă din valoarea de livrare a 16 locomotive electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioada de 20 de ani. Diferența dintre valoarea estimată la licitație și oferta depusă este de 65 de milioane de lei, echivalentul a 13 milioane de euro.

Comisia de evaluare a solicitat Direcției Generale Programe Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un punct de vedere cu privire la posibilitatea suplimentării fondurilor necesare încheierii contractului de achiziție. Răspunsul a fost că ”valoarea contractului de finanțare poate fi suplimentată cu mențiunea că această suplimentare va fi încadrată ca sursă de finanțare Contribuție națională, dat fiind faptul că limita alocării din Mecanismul de Redresare și Reziliență a fost deja atinsă.”

Potrivit legii, contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, dacă valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul inițial al contractului, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică de 15%, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări. ”Ținând cont de prevederile art. 221 din Legea 98/2016, se constată că suplimentarea fondurilor necesare nu ar conduce la o modificare substanțială a contractului de achiziție”, se arată în Nota de Fundamentare a proiectului de act normativ.

Tot aici se precizează faptul că a fost obținut Avizul Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții.

Ultimele Articole