duminică, mai 26, 2024
spot_img

A patra propunere de reorganizare a AFER în șase luni

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică a patra propunere de reorganizare a AFER și ASFR, renunțând la transformarea entităților în regii autonome.

Nu mai puțin de patru proiecte de acte normative privind reorganizarea AFER au fost elaborate de către Ministerul Transporturilor în ultimele șase luni, vineri fiind prezentată o ultimă formă.

Spre deosebire de formele prezentate în toamnă, ce prevedeau transformarea AFER și ASFR în regii autonome, propunerea de la începutul anului prevede organizarea acestora în entități cu personalitate juridică distinctă finanțate din activitățile proprii.

Ministerul Transporturilor a propus ruperea ASFR de AFER pentru a evita o procedură de infrigement de la Comisia Europeană, cu obiect respectarea prevederilor Pachetului 4 Feroviar.

A patra propunere de reorganizare a AFER

Propunerile Ministerului Transporturilor constau în:

 • Reorganizarea Autorității Feroviare Române – AFER, instituție publică de siguranță națională, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.
 • Reorganizarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, autoritate națională de siguranță, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, prin transformare prin absorbție cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.
 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară.

Atribuțiile ASFR și AFER

Proiectul de act normativ al Ministerului Transporturilor, disponibil aici, stabilește atribuții pentru cele două entități, astfel:

 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019.
 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, în calitate de autoritatea națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.
 • Autoritatea Feroviară Română – AFER, va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.
 • Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

     Argumente pentru reorganizare

Potrivit legiuitorului, în fiecare stat membru al UE există o autoritate națională de siguranță, în majoritatea cazurilor de sine stătătoare sau în cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp);

Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele UE, autoritatea națională de siguranță din România, respectiv Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;

Toate atribuțiile din statele membre UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de către autoritățile naționale de siguranță, fapt reieșit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar;

În conformitate cu prevederile art. R17 din Capitolul R4 din Anexa 1 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008, privind un cadru comun pentrucomercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum și prevederile art. 29 alin. (2) din HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, „organismul de evaluare a conformității trebuie înființat în temeiul legislației naționale și trebuie să aibă personalitate juridică”.

Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele europene, organismul de evaluare a conformității, respectiv Autoritatea Feroviară Română – AFER, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;

În acest fel, se va asigura opozabilitate pentru activitățile derulate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, după cum urmează:

 1. documente specifice emise persoanelor juridice și persoanelor fizice din sistemul de transport feroviar și cu metroul, unele din documente fiind valabile fiind valabile în statele membre ale Uniunii Europene sau statele părți la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), conform directivelor europene pentru sistemul de transport feroviar;
 2. asigurarea respectării condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității sistemului feroviar din România;
 3. efectuarea activităților de supraveghere pe teritoriul României a conformității elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerințele esențiale și a entităților din transportul feroviar, inclusiv în cooperare cu autoritățile naționale de siguranță din statele membre învecinate, în cazul infrastructurii feroviare transfrontaliere;
 4. utilizarea sistemului de informare și comunicare creat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, împreună cu celelalte autorități naționale de siguranță, cu Agenția și cu solicitanții, sistem care are funcția de „ghișeu unic”.

Cele două instituții publice reorganizate vor funcționa în aceeași locație unde își desfășoară activitatea în prezent Autoritatea Feroviară Română – AFER, având ca patrimoniu bunurile preluate, care sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER și ASFR pe toată durata de existență a acestora, putând fi înstrăinate doar în condițiile legii.

Avantajele noii reorganizări

 • o activitate mai suplă a acestor două instituții reorganizate, care vor avea responsabilitate juridică în activitățile pe care le prestează;
 • posibilitatea selectării personalului odată cu înființarea celor două instituții reorganizate pentru creșterea calitativă a acestuia având în vedere importanța și responsabilitatea activităților pe care le prestează;
 • activitățile prestate de către AFER și ASFR nu vor conduce la o creștere a tarifelor pentru activitățile prestate, necrescând povara economică pentru operatorii economici din sistemul feroviar și cu metroul;
 • implementarea unei digitalizări a proceselor de depunere și prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice de către cele două instituții nou create, inclusiv pentru procesul de tarifare;
 • atribuțiile Organismului de Licențe Feroviare Române – OLFR, inclusiv personalul aferent vor fi preluate și exercitate de către ASFR;
 • atribuțiile de organism de evaluare  a conformității vor fi preluate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, care are personalitate juridică și respectă astfel prevederile Art. 14 – Autoritățile de notificare – din Decizia 768/2008/CE al Parlamentului European și al Consiliului.

 

IN THE SPOTLIGHT

TPF Inginerie vă așteaptă în 13-14 iunie în Gara de Nord la Târgul de Carieră Feroviară în România

TPF Inginerie va fi prezentă în zilele de 13 și 14 iunie în Gara de Nord București la cea de-a noua ediție a ”Târgului...

Ultimele Articole