A fost aprobată finanțarea pentru secțiunea de metrou Parc Bazilescu – Străulești

15 noiembrie 2016

parc-bazilescu_mt-gov-roAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și  Metrorex au semnat contractul de finanțare pentru proiectul retrospectiv ”Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești”.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita, până la sfârșitul anului 2016, legătura între sectorul 1 Bucureștii Noi, zona Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești și centrul orașului și de asemenea, extinderea rețelei existente de metrou, prin intermediul unei linii de transport  cu metroul ce va avea o lungime construită de 1,89km și un număr de 2 stații.

Proiectul își propune transportul unui număr de circa 12.150 călători/zi (la punerea în funcțiune, sfârșitul anului 2016) din zona deservită spre centrul orașului și asigurarea până la sfârșitul anului 2016 a unei linii de transport cu metroul ce oferă o viteză comercială/maximă de 36/80km/h, la un interval minim/mediu/optim de urmărire între trenuri de 1,5/3/6 minute în Bucureștii Noi, zona Parc Bazilescu – Străulești.

Obiectivul fazei întâi (faza I finanțare din POS-T 2007-2013) a proiectului, care face subiectul prezentului contract, îl constituie punerea în funcțiune a două stații noi pe Magistrala 4 și extinderea lungimii totale a traseului cu 1,89 km, odată cu punerea în funcțiune.

Proiectul are un buget total de 432.775.217 lei (96 milioane euro), din care 243.314.240 lei (54 milioane euro) constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune prin POS-T 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.