sâmbătă, septembrie 30, 2023
spot_imgspot_img

20 de treceri la nivel propuse spre modernizare la Regionala București

Ministerul Transporturilor a realizat proiectul unei Hotărâri de Guvern care prevede modernizarea a 20 de treceri la nivel la Regionala CFR București, valoarea acestuia fiind de 100 milioane de lei.

Potrivit proiectului, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București există 368 treceri la nivel, echipate în cele patru configuraţii, respectiv cu bariere automate (BAT), cu sisteme de semnalizare a apropierii trenului (SAT), cu bariere mecanice (BM) sau cu indicatoare rutiere (IR).

Trecerile la nivel aflate pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București se află însă într-o stare de degradare accentuată, prezentând:

 • dale degradate;
 • traverse în dreptul trecerii lăsate și deburate;
 • șină uzată;
 • material de prindere uzat sau lipsă.

Carosabilul în zona trecerii la nivel este alcătuit din dale din beton armat care prezintă denivelări în profil transversal și longitudinal. Acestea reazemă pe traverse din beton necorespunzătoare, cu material de prindere uzat. De asemenea, în zona trecerii la nivel, prismul de piatră spartă este colmatat.

Prin degradarea elementelor ce alcătuiesc trecerea la nivel crește pericolul de producere a evenimentelor de cale ferată și rutiere.

Ce lucrări se vor face

Documentația aferentă Studiului de Fezabilitate prevede următoarele lucrări:

 • amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată cu dale elastice/prefabricate din beton noi;

 • refacerea trecerii la nivel cu dale elastice/prefabricate din beton noi agrementate AFER;

 • lucrări de linii c.f.;

 • lucrări de scurgerea apelor;

 • instalaţii SCB + TTRse va implementa un sistem de trecere la nivel cu instalații BAT U-75 cu circuite de cale/numărătoare de osii;

 • montare instalații de supraveghere video, pentru a monitoriza buna funcționare a instalației BAT (echipamente de captare, înregistrare și monitorizare a imaginilor, echipamente de transmisie şi recepţie a semnalelor video şi date, echipamente de electroalimentare, cabluri de energie electrică de joasă tensiune, cabluri de comunicații);

 • montare sistem de iluminat trecere la nivel cu calea ferată – lucrările la instalația de iluminat exterior se vor realiza conform SR EN12464-2 și trebuie să permită comanda automată la lăsarea întunericului, asigurând un nivel de iluminare de cel puțin 20 lx pentru zona luminată a trecerii la nivel.

Instalația este formată din 2 seturi independente compuse din: corp de iluminat, panou fotovoltaic, regulator de încărcare și acumulatori pentru stocare energie.

 • modernizare sistem de electroalimentare;

 • modernizarea Tabloului Electric de Alimentare (TEA) și conectarea acestuia la Tabloul Electric General al stației CF aferente;

 • instalare cablu alimentare;

 • instalare UPS-uri (în stație și la echipamente), generatoare și amplificatoare de tensiune.

 • instalare conexiuni – alimentare și comandă/control între acestea și între tablou AAR și TEA.

 • instalare sistem de alimentare cu energie electrică cu panouri fotovoltaice

Bariera va fi prevazută și cu panouri fotovoltaice, pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică.

Citește și treceri la nivel propuse spre modernizare la Regionalele Brașov și Cluj

Proiect prins în Master Plan Transporturi

Proiectul “Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) şi este propus pentru finanţare în perioada 2021 – 2030.

Modernizarea conform cerințelor Acordului European privind marile linii internaţionale de cale ferata și ale Acordului European privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe implică, în principal, îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului feroviar astfel încât să se poată atinge viteze de 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă, în condiții de mare securitate.

Ținând cont de angajamentele făcute de România în ceea ce privește implementarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (inclusiv implementarea Sistemului european de gestionare a traficului feroviar – ERTMS), precum și faptul că se petrec numeroase accidente feroviare la joncțiunea drum – cale ferată, modernizarea trecerilor la nivel este o prioritate majoră a programului de investiții pentru îmbunătățirea siguranței circulației.

Ultimele Articole