spot_img
marți, februarie 7, 2023
spot_img

1,8 miliarde lei pentru repararea liniei Dărmănești-Vicșani-Frontieră

Ministerul Transporturilor a lansat un proiect de act normativ privind repararea liniei Dărmănești-Vicșani-Frontieră. Lucrările ar urma să coste 1,8 miliarde lei, TVA inclus, și să dureze trei ani.

Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) şi este propus pentru finanţare în perioada 2021 – 2030, conform Anexei 10.35 – „Surse de finanţare pentru infrastructura feroviară 2020 – 2030“.

Repararea liniei Dărmănești-Vicșani-Frontieră, proiect pe rețeaua TEN-T Core

Linia de cale ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră face parte din reţeaua TEN-T Core, şi este o linie importantă a reţelei de cale ferată din România, ce preia traficul feroviar internaţional de marfă şi de călători dinspre Ucraina şi face legătura cu Coridorul Rhin – Dunăre (fostul Coridor IV) cu ţările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) şi ţările din nord-estul Europei (Republica Moldova, Ucraina).

Linia de cale ferată este parte integrantă a infrastructurii feroviare, gestionată de C.N.C.F. „C.F.R.”- S.A prin S.R.C.F. Iași și face parte din Magistrala 500 București Nord – Vicșani Frontieră.

„Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră”, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, arată proiectul disponibil aici.

Obiectivele principale ale proiectului 

  • îmbunătățirea parametrilor infrastructurii feroviare pentru creșterea vitezei maxime de circulație la 120 km/h pentru trenurile de călători și, respectiv, la minimum 100 km/h pentru trenurile de marfă;
  • asigurarea interoperabilității prin implementarea STI; în special în ceea ce privește: sarcina pe osie (maxim 25 t), gabarit de încărcare C, lungimea liniilor din stație, facilități pentru persoane cu mobilitate redusă;
  • conformitatea infrastructurii și suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruți de standardele și cadrul legislativ și de reglementare național și european în vigoare conform standardului de proiectare până la 200km/h;
  • diminuarea efectelor adverse asupra mediului;
  • creșterea capacității de tranzit;
  • realizarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă;
  • introducerea sistemelor tehnologice de management al traficului si semnalizării, Centrul de control operațional (OCC) în stația Iași;
  • modernizarea echipamentelor de telecomunicații pentru informarea publicului călător și a instalației de ceasoficare.

Durata de execuție a investiției este de 36 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Starea actuală a liniei

Pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră sunt amplasate 4 puncte de secționare (3 stații de cale ferată: Dărmănești, Dornești, Vicșani și o haltă de mișcare: Milișăuți) și un punct de oprire (Țibeni pe intervalul de cale ferată Milișăuți – Dornești).

La trenurile de călători, viteza maximă este de 100 km/h pe intervalul Dărmănești – Dornești și 50 km/h pe intervalul Dornești – Vicșani Frontieră. La trenurile de marfă viteza maximă este de 80 km/h pe intervalul Dărmănești – Dornești și 50 km/h pe intervalul Dornești – Vicșani Frontieră pentru trenurile de marfă internaționale, respectiv 70 km/h pe intervalul Dărmănești – Dornești și 50 km/h pe intervalul Dornești – Vicșani Frontieră pentru trenurile directe de marfă. Pentru trenurile în complex feroviar Dornești – Vicșani viteza maximă este de 30 km/h.

Starea necorespunzătoare a infrastructurii și suprastructurii căii ferate și instituirea unor restricții de viteză pe mai multe distanțe de circulație, conduc în prezent la următoarele viteze tehnice pentru linia de cale ferată Dărmănesti – Vicșani Frontieră:

Trenurile internaționale de călători care circulă pe ruta București Nord – Vadu Siret și Suceava – Vadu Siret sunt limitate în jurul a 46 km/oră.

Trenurile de marfă internaționale sunt limitate la viteze cuprinse între 22 km/oră și 45 km/oră.

Trenurile de călători și de marfă staționează în stația de cale ferată de frontieră Vicşani în medie 60 minute pentru operațiuni vamale.

Șina prezintă defecte în special pe suprafața de rulare: știrbituri, bavurări, patinări și desprinderi de material. Există porțiuni de traseu unde șina prezintă uzuri verticale foarte mari. Prisma de piatră spartă, în general, este curată la partea superioară. În linie curentă vegetația este prezentă la marginea prismei de piatră spartă. În stații însă vegetația este prezentă între linii, dar și între șine.

Starea terasamentului este în general bună, excepție făcând terasamentele semnalate ca puncte periculoase. Au fost observate traverse oarbe (înnoroiri din cauza efectului hidrodinamic), dar nu au fost observate adâncituri superficiale, tasări sau umflări. Trecerile la nivel sunt în cea mai mare parte realizate cu dale de beton. Dalele de beton sunt degradate. Lucrările de artă, poduri și podețe prezintă degradări ale cadrelor și o mare parte dintre acestea nu se verifică din punct de vedere hidraulic.

Stațiile de cale ferată de pe acest tronson sunt înzestrate cu instalații de centralizare electrodinamică cu relee (CED) și instalații de asigurare cu încuietori si bloc tip SBW. Acestea sunt uzate din punct de vedere moral și fizic, neavând toate lucrările de reparații executate datorită faptului că nu mai există furnizori agrementați A.F.E.R. pentru piese de schimb.

Ultimele Articole